Het bestuur

Alle leden van de vereniging vormen samen het bestuur.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Coördinatie en contactpersoon: Clazien Veerman-Manshanden
T: 06 – 83215587 / E: cveerm@gmail.com

Voorzitter: Gré Kwakman
T: 06 – 28583476 / E: kwakmangre@gmail.com

Secretaris: Anita Smit
T: 368625 / E: info@vvgv.nl

Penningmeester: Jacob Tol
T: 322002 / E: jacob.tol@ziggo.nl

E-mail: info@vvgv.nl

Activiteiten
Nieuws
ZATERDAG 26 NOVEMBER SINTERKLAASFEEST IN DE AMVO Op zaterdagmiddag 26 november van 14