Wat bieden we

 

Bijna iedere avond heeft zijn vaste invulling, maar daarnaast is er elke maand wel iets bijzonders te doen.

 

Maandagavond van 19.00 uur tot ongeveer 20.00 uur: GEZELSCHAPSSPELLETJES EN KNUTSELEN voor jong volwassenen.

Het merendeel van de deelnemers is rond de 20 jaar. We spelen gezelschapsspelletjes naar keuze. Een aantal mensen knutselen liever.

De leeftijd voor deze avond wordt niet heel strikt gehanteerd, maar de zeer jeugdigen worden naar de donderdagavond verwezen.

 

Dinsdagavond van 19.30 tot 20.45 uur: LINE-DANCEN.
De animo voor deze avond is groot. Op populaire, actuele muziek worden allerlei dansen ingestudeerd. 

De nieuwe dansen worden elk jaar in de pauze van het Sinterklaasfeest gedemonstreerd.

 

Woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur: VAN ALLES WAT VOOR JONG EN OUD.

Er wordt geknutseld, er worden spelletjes gedaan.

Een deel van het jaar wordt er een jeu de boules competitie gehouden op het veldje naast de bibliotheek.
Af en toe wordt op woensdagavond een cursus gegeven. Eens per twee jaar is er een EHBO-cursus. 

Deze avond is zeer populair.

 

Donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur: JONGERENGROEP.
Op donderdagavond worden verschillende activiteiten georganiseerd voor de jongste deelnemers van onze vereniging.

 

Vrijdagavond is de club voor onze deelnemers gesloten.

 

CURSUSSEN
We proberen per seizoen twee cursussen te organiseren.

Deelnemers kunnen zich via een deelnameformulier voor deze cursussen opgeven. De werving voor de cursussen vindt meestal plaats op de clubavonden.

De prijs van een cursus wordt per cursus bepaald. Van deelnemers aan de cursus wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd.

Informatie over cursussen kan altijd via onze coördinatrice mevrouw Clazien Veerman-Manshanden worden verkregen.

 

BIJZONDERE ACTIVITEITEN
Regelmatig worden de vaste activiteiten afgewisseld met een bijzondere activiteit, zoals koken, een toneelvoorstelling bezoeken, een dagje uit, een Paasmaaltijd, bloemschikken, naar een demonstratie van line-dancing, bowlen enz. Het clubseizoen wordt altijd afgesloten met een feestelijke activiteit, bijvoorbeeld een barbecue of koud buffet.
Voor bijzondere activiteiten wordt soms een extra bijdrage gevraagd.

 

GROTE ACTIVITEITEN
Jaarlijks organiseren we twee activiteiten die meer op de regio zijn gericht:

Sinterklaasmiddag: bedoeld voor de deelnemers van de vereniging, maar net zo goed voor alle gehandicapte kinderen in Edam-Volendam/Waterland met hun ouders. Vaak komen ook broertjes of zusjes mee. Dit feest wordt gevierd in De AMVO in Volendam.

De Sinterklaasmiddag wordt mogelijk gemaakt door sponsoring door HandicapNL (voorheen Fonds Verstandelijk Gehandicapten), het Sint Nicolaas Comité Volendam en Boon Edam.

 

Kerstbrunch: in december organiseren we een sfeervolle Kerstbrunch in De AMVO te Volendam.

De deelnemers betalen voor dit feest zelf een financiële bijdrage.

 

We richten ons op deelnemers vanaf een jaar of 12, maar deze leeftijdsgrens moet met enige soepelheid worden benaderd.

Er wordt steeds geprobeerd alle aanwezigen bij een activiteit te betrekken.

 

Eens per maand verschijnt een NIEUWSBRIEF waarin alle activiteiten worden aangekondigd.