Wat bieden we

Bijna iedere avond heeft zijn vaste invulling, maar daarnaast is er elke maand wel iets bijzonders te doen.

VASTE ACTIVITEITEN

Maandagavond van 19.00 uur tot ongeveer 20.00 uur: 
GEZELSCHAPSSPELLETJES EN KNUTSELEN voor jong volwassenen

Het merendeel van de deelnemers is rond de 20 jaar. We spelen gezelschapsspelletjes naar keuze. Een aantal mensen knutselt liever. De leeftijd voor deze avond wordt niet heel strikt gehanteerd, maar de zeer jeugdigen worden naar de donderdagavond verwezen.

Dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur: 
BEWEEGAVOND

Deze avond staat meer dan de andere avonden in het teken van beweging. Dat kan variëren van oefeningen doen tot dansjes of andere sportieve uitingen. Toch is er ook tijd voor spelletjes en knutselen. In het kader van het beheersen van de groepsgrootte is er een verdeling gemaakt van de deelnemers van de woensdagavond. In ieder geval zo lang de coronamaatregelen nog gelden blijft de indeling zo. De leeftijd is gevarieerd vanaf ongeveer 25 jaar en ouder.

Woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur: 
VAN ALLES WAT

Er wordt geknutseld, er worden spelletjes gedaan. Een deel van het jaar wordt er een jeu de boules competitie gehouden op de nieuw aangelegde wedstrijdbaan achter Sporthal De Opperdam.
Deze avond is zeer populair en dus heel druk bezocht.

Donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur:
JONGERENGROEP

De donderdagavond is voor de jongerengroep. Op deze avond worden spelletjes gedaan en wordt er geknutseld met de jongste deelnemers van onze vereniging. En er wordt aandacht besteed aan seizoensgebonden feesten.

Op vrijdagavond is de club voor onze deelnemers gesloten.
Zaterdagavond van 20.00 tot 22.00 uur: 
SOOS

Een paar keer per  jaar is er een SOOSAVOND.
Dan wordt er bijvoorbeeld een bingo georganiseerd, of een fotopuzzel van bekende filmsterren. Ook bezoeken aan optredens van populaire artiesten horen bij de soosactiviteiten.

CURSUSSEN

Regelmatig worden er korte cursussen of workshops gegeven. Deze vinden het meest plaats op de woensdagavond. Opgeven voor de cursussen kan meestal via inschrijving op de clubavonden. Er kan ook via de mail contact worden gezocht (info@vvgv.nl). Van deelnemers aan de cursus wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd. Informatie over cursussen kan ook altijd via onze coördinatrice Clazien Manshanden worden verkregen.

BIJZONDERE ACTIVITEITEN

De vaste activiteiten worden regelmatig afgewisseld met een bijzondere activiteit, zoals koken, een toneelvoorstelling, de kermismiddag op zaterdag van kermis, een dagje uit, een Paasmaaltijd, bloemschikken, naar een demonstratie van line-dancing, bowlen en wat de inspiratie verder oplevert. Het clubseizoen wordt altijd afgesloten met een feestelijke activiteit, bijvoorbeeld een barbecue of een koud buffet.
Voor bijzondere activiteiten wordt soms een extra bijdrage gevraagd
.

GROTE FESTIVITEITEN

Jaarlijks organiseren we twee activiteiten die niet alleen voor clubdeelnemers zijn bedoeld.

Sinterklaasmiddag:

bedoeld voor de deelnemers van de vereniging, maar net zo goed voor alle gehandicapte kinderen in de regio met hun ouders. Dit feest vieren we in De AMVO in Volendam. Van Stichting Sint Nicolaas Comité Volendam  ontvangt onze vereniging een bijdrage uit de jaarlijkse huis-aan-huis collecte in Volendam.

Kerstbrunch:

in december organiseren we een sfeervolle Kerstbrunch in De AMVO in Volendam. De deelnemers betalen voor dit feest zelf een financiële bijdrage.

We richten ons op deelnemers vanaf een jaar of 12, maar deze leeftijdsgrens moet met enige soepelheid worden benaderd. Tijdens iedere avond wordt geprobeerd alle aanwezigen bij de activiteiten te betrekken.

Eens per maand verschijnt een NIEUWSBRIEF waarin alle activiteiten worden aangekondigd.

Activiteiten
Nieuws
ZOMERVAKANTIE Vanaf maandag 11 juli (dus een week eerder dan de schoolvakantie) is de club gesloten tot en met 26 augustus