Wat bieden we

Bijna iedere avond heeft zijn vaste invulling, maar daarnaast is er elke maand wel iets bijzonders te doen.

VASTE ACTIVITEITEN

Maandagavond van 19.00 uur tot ongeveer 20.00 uur: 
GEZELSCHAPSSPELLETJES EN KNUTSELEN voor jong volwassenen

Het merendeel van de deelnemers is rond de 20 jaar. We spelen gezelschapsspelletjes naar keuze. Een aantal mensen knutselt liever. De leeftijd voor deze avond wordt niet heel strikt gehanteerd, maar de zeer jeugdigen worden naar de donderdagavond verwezen.

Dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur: 
BEWEEGAVOND

Deze avond staat in het teken van beweging. Dat kan variëren van oefeningen doen tot dansjes of andere sportieve uitingen. Er is ook tijd voor spelletjes en knutselen. De leeftijd is gevarieerd vanaf ongeveer 25 jaar en ouder.

Woensdagavond van 19.00 tot 20.30 uur: 
VAN ALLES WAT

Op de woensdag is er een gevarieerd aanbod van handvaardigheid. Een deel van het jaar wordt er een jeu de boules competitie gehouden op de baan achter Sporthal Opperdam.
Deze avond is zeer populair en dus heel druk bezocht.

Donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur:
JONGERENGROEP

Op deze avond worden spelletjes gedaan en wordt er geknutseld met de jongste deelnemers van onze vereniging. Er wordt ook aandacht besteed aan seizoensgebonden feesten.

Op vrijdagavond is de club gesloten.
Zaterdagavond van 20.00 tot 22.00 uur: 
SOOS

Een paar keer per  jaar is er een SOOSAVOND. Dan zijn de deelnemers gezellig bij elkaar met een kopje koffie, een hapje en een drankje. Er wordt vaak een speciale activiteit georganiseerd, bijvoorbeeld een bingo of de kermissoos.

CURSUSSEN

Regelmatig worden er korte cursussen of workshops gegeven. Deze vinden het meest plaats op de woensdagavond. Opgeven voor de cursussen kan meestal via inschrijving op de clubavonden of via de mail. Van deelnemers aan de cursus wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd. Informatie over cursussen kan ook altijd via onze coördinator Clazien Veerman-Manshanden worden verkregen.

BIJZONDERE ACTIVITEITEN

Onze vaste activiteiten worden regelmatig afgewisseld met een bijzondere activiteit, zoals koken, een toneelvoorstelling bezoeken, een dagje uit, een paasmaaltijd, bloemschikken, bowlen en wat de inspiratie verder oplevert. Het clubseizoen wordt altijd afgesloten met een feestelijke activiteit, bijvoorbeeld een barbecue of een koud buffet.
Voor bijzondere activiteiten wordt soms een extra bijdrage gevraagd
.

GROTE FESTIVITEITEN

Jaarlijks organiseren we twee activiteiten die niet alleen voor onze clubdeelnemers zijn bedoeld.

Sinterklaasmiddag:

Tijdens deze middag zijn niet alleen de deelnemers van onze vereniging, maar ook alle gehandicapte kinderen in de gemeente die géén lid zijn van onze club, van harte welkom. We vieren het feest dit jaar in DE JOZEF in Volendam omdat de Amvo te klein is geworden. Van Stichting Sint Nicolaas Comité Volendam ontvangt onze vereniging jaarlijks een bijdrage voor het sinterklaasfeest.

Kerstbrunch:

In december organiseren we een sfeervolle Kerstbrunch in De AMVO in Volendam. De deelnemers betalen voor dit feest zelf een financiële bijdrage.

Tijdens iedere clubavond wordt geprobeerd alle aanwezigen bij de activiteiten te betrekken.

Eens per maand verschijnt een NIEUWSBRIEF waarin alle activiteiten worden aangekondigd. We hebben ook een eigen Facebookpagina (VVGV ’t NEST).

Activiteiten
Nieuws
PAASMAALTIJD OP DE CLUB 30 MAART Op zaterdag 30 maart van 17